Bedriftsleasing

Leasing av maskiner og utstyr til din bedrift

Vi i General Finans tilbyr fleksible leasingavtaler til alle bedrifter i alle bransjer. Leasing er en enkel og sikker måte å sikre bedriften din oppgradert og nytt utstyr til en hver tid. 

01
Du slipper å bruke egne midler

Ved å bruke leasing som finansiering når du skal ha nytt utstyr, bruker du ikke av egne midler.

02
Bruk penger på lønnsomme aktiviteter

Ved å velge leasing vil du frigjøre kapital og få et større handlingsrom under leasingperiode. Leasing gjør det enklere for deg å oppgradere utstyret oftere.

03
Fleksibel nedbetalingstid

Hvor lang tid du ønsker å bruke på nedbetaling av utstyret kan du velge selv. Det mest vanlige er to til fem år, uansett hva du velger får du en fast sum per måned som gjør det enklere for deg å holde oversikt under hele leasingperioden.

04
Skattemessige fordeler

Utenom å bidra til bedre likviditet og større fleksibilitet i firmaet ditt har leasing helt klart noen skattemessige fordeler. Leasingbeløpet utgiftsføres fortløpende og er fradragsberettiget i skatteregnskapet.

De beste leasingavtalene til bedrifter

General Finans – Din finansieringspartner

Hvordan funker det

Leasing gjør at du kan sikre din bedrift topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig frigjør leasing kapital i din bedrift som kan benyttes til inntektsgivende formål. 

I praksis innebærer leasing at General Finans kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner og valgte leverandører. Din bedrift får et månedsbeløp i en leasingperiode å forholde seg til, som gir deg god kostnadsoversikt og styring.

Alltid moderne utstyr
Skattefordeler
Forutsigbarhet
Skreddersydde løsninger
Økt konkurranseevne
Større handlefrihet

De beste leasingavtalene til bedrifter

General Finans – Din finansieringspartner

FAQ

Oftest stilte spørsmål

Da det ikke er noe historie på selskapet med tanke på regnskapstall så kreves det en garanti på leasingavtalen. En garanti kan stilles av eierne av selskapet i form av en personlig kausjon eller via et eierselskap.

Navn, org.nr. på selskapet samt hvem som eier selskapet som vises i en aksjeeierbok eller stiftelsesdokumenter.

Ja.

Når det er leverandører som leverer teknisk utstyr, så blir leverandørene vurdert i forhold til økonomi etc., at de kan bistå med evnt. service i garantiperioden/leasingperioden.

Nystartede selskap med garanti bak. Rating A og oppover.

Ja. Man kan på et hvert tidspunkt kjøpe ut utstyret fra leasingavtalen.

Den finansielle renten kan variere uti fra hvilket utstyr som leases. Det er pant i utstyret som inngår i en leasingavtale.

-Du kan anmode om å få kjøpe ut leasingavtalen etter endt leasingperiode. 

-Du kan levere tilbake utstyret 

-Du kan fortsette leieperioden De fleste ønsker å kjøpe ut leasingavtalen etter endt leasingperiode til en liten restverdi.

Nei Det kan hende at bedrifter har fått inkassosak på seg som er urettmessig og som driver ikke vet noe om, den må evnt. fjernes før en leasingavtale kan ordnes.

En leasingperiode kan vare fra 2-10 år. Dette avhenger av levetid på utstyret etc. samt  hvilket selskap som skal lease. Det mest vanlige er 5 års leasingperiode.

Ta kontakt for mer informasjon

Fyll ut skjemaet under, og vi tar kontakt!