BDO – Leasing og kompensasjons-
ordningen – korona

Et utleieselskap leaser utstyr som de leier ut til kunder. Ved årsskiftet innarbeides finansiell leasing. Er den løpende leasingkostnaden en fast uunngåelig kostnad? Skal leieinntekten på dette utstyret redusere kostnaden?

Som følge av koronapandemien er det innført en rekke støtteordninger og tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser for bedrifter og personer. Det er ikke lett for virksomheter å ha oversikt over disse. Vi har derfor listet opp under hvilke nettsider som gir deg best oversikt.

Les her