BDO – Leasing og kompensasjons-
ordningen – korona

Et utleieselskap leaser utstyr som de leier ut til kunder. Ved årsskiftet innarbeides finansiell leasing. Er den løpende leasingkostnaden en fast uunngåelig kostnad? Skal leieinntekten på dette utstyret redusere kostnaden?

Les saken her